Led 10   BjörnbäckdalenBjörnbäckdalen från Stora Moberget
Björnbäckdalen från Stora Moberget

Söder om Granfjällsstöten finns ett område som är mycket intressant ur flera aspekter; Björnbäcksdalen. Skogen i dalen är till stora delar orörd samtidigt som slåtter och fäboddrift förekom under många år. I dalen rinner Björnbäcken (Bjännbättsin) som slutligen hamnar nere i Närån.

För att komma hit så startar vi lämpligen från den nyrenoverade Närustugan (låst), på vägen mellan Närsjön och Stöten. Stövlar rekommenderas varmt! Stigen hittar vi snett emot stugan vid skylt 18. Lutningen är måttlig i början och några mindre, blöta myrar passeras. Lutningen tilltar och marken blir successivt torrare. Skogen reser sig nu tätare inpå oss men efter ett tag ser vi hur Björnbäckdalen öppnar sig framför oss. Vid låga moln eller dimma är detta en riktigt ödesmättad syn.

Nu kommer vi ut i hyggeskanten och nu måste vi vara lite uppmärksamma! Stigen mot Björnbäckdalens fäbod går längs den vänstra (norra) hyggeskanten men är bitvis mycket svår att följa. Håller vi utkik längs hyggeskanten så ser vi snart en av ladorna dit vi ska. Om vi däremot håller oss mitt i dalen så blir det genast mycket blött och eländigt så det skall vi undvika (jag har provat!).

En gång i tiden fanns här två fäbodar men den nedre, Rönningen, är helt förstörd och endast spismuren till en stuga finns kvar. Vill du ändå besöka Rönningen så skall du hålla dig nära bäcken i dalens mitt så stöter du på den. Den var sommarfäbod till gården på Stora Moberget.

Den västra ladan vid Björnbäckdalens fäbod i dimma
Den västra ladan vid Björnbäckdalens fäbod i dimma

Björnbäckdalens fäbod
Björnbäckdalens fäbod

Snart är vi framme vid den första ladan som tyvärr är förfallen liksom alla andra lador i dalen. Själva stugan dock har ett plåttak som är intakt men är i övrigt förfallen. Titta gärna in och se hur folk levde förr i tiden. Ett par gamla byxor hänger t.ex. på en spik intill spisen.

Om vi vill fortsätta längre in i dalen så går det bra men vi får söka oss vår väg själva för stigen är nästan obefintlig. Luftfuktigheten är hög och runt bäcken är växtligheten mycket frodig. Vi fortsätter i hyggeskanten mot Björnbäckens krök. Nu befinner vi oss i en gammal urskog, så gott som orörd, in i dalens innersta del där den delar sig i två, vilket också bäcken gör. Strandkanterna är djupt nerskurna och bäcken eroderar kraftigt vid höga vattenflöden. Närmast bäcken dominerar granskogen men ju längre ifrån bäcken vi kommer desto fler tallar stöter vi på.

Här finner vi också spår av den gamla fäboddriften och slåttern och en rad lador och ladrester finns kvar. Här finns också rester av trädhässjor och hässjevirke som står skyddat under ristäta granar. Har vi tur kan du också finna någon av de inhuggningar och ristningar som gjordes i träden.

Vi tar samma väg tillbaka samma väg igen och följer hyggeskanten tills vi hittar stigen, såvida du inte vill söka din väg själv mot Närfjällsstugan (Korset). Terrängen är bitvis brant och oländig men tar du dig väl upp på bergsidan mellan de två Björnbäcksdalarna så blir det dock lättare att ta sig fram.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!