Led 14   Støa - Støseter - SvartvolaDen fd lanthandeln i Støa
Den fd lanthandeln i Støa

Den här turen startar vid den nedlagda lanthandeln i Støa och kan lätt byggas på med en mängd alternativ. Vi följer väg 25 mot Østby drygt tvåhundra meter förbi det grå tvåvåningshuset och avtagsvägen på vänster hand. Strax efter huset så finner vi en stig på höger hand som går nästan vinkelrätt upp mot kraftledningen, och den stigen följer vi nu. Det är lätt att hitta början på stigen för här finns det en informationstavla och hela leden är markerad med blå ringar.

Ledskilje vid den norra änden av Støseter
Ledskilje vid den norra änden av Støseter

Det går raskt uppför i början men sedan planar det ut och vi får en fin skogstur på vår väg mot Støseter. Högt över oss på höger hand reser sig Flervola som vi kommer att stöta på senare. Efter drygt 2,5 kilometers vandring så möter vi en annan stig som kommer från höger samtidigt som vi passerar Storbekken, men vi fortsätter några hundra meter i västlig riktning över myren fram till stigskiljet vid Støseter. Vi passerar den lilla bäcken och är framme vid Støseter.

Støseter - Svartvola

Vi fortsätter vår tur och går tillbaka till stigskiljet vid Storbekken men denna gång tar vi den vänstra stigen mot Stenhuset och Illvaershaugen. Först passerar vi en myr och dyker in i skogslandet igen. Här viker en alternativ led mot Elgshaugen av åt vänster. Leden är nu bitvis blöt och lerig men ganska flack och efter ytterligare några hundra meter passerar vi bäcken som kommer ner från Elgshaugen.

Leden mellan Støseter och Svartvola
Leden mellan Støseter och Svartvola

Snart får vi sällskap med Storbekken på vår högra sida. Terrängen är bitvis rejält blöt men ju högre upp på Svartvola vi kommer desto torrare blir det. Stigen är lätt att följa då det är välmärkt och lättgånget. Skogen är högrest och vacker men efter ett tag börjar man undra om det inte ska börja gå neråt någongång. Då - dyker vårt mål upp på vänster hand, stenhuset i Svartvola.

Stenhuset
Stenhuset

Stenhuset i Svartvola är som namnet säger ett hus byggt av sten med två "rum" och med ett tak av stora stenhällar över det ena rummet. Hur gammalt det är eller vad det har använts till är det tyvärr ingen som kan säga något om. Höjden är ungefär 1,5 meter och bredden 3 meter.

Svartvola - Flervola - Støa

När vi har tittat och rastat klart så beger vi oss tillbaka samma väg som vi kom. (Alternativt kan man fortsätta ner till Gjaervollsaetra men den turen kräver hjälp med transport tillbaka).

Vy över Flervola
Vy över Flervola

Känner vi oss pigga i benen kan en bestigning av Flervola kanske vara av intresse. då är det karta och kompass som gäller härifrån. Det finns stigar att följa men de är otydliga. Dessutom har vi den större Illvaerhaugsmyra att passera. När vi har passerat myren blir det mer lättgånget och man kommer naturligt ut på den stig som leder till en skogsbilväg på Flervolas västra sluttning. En skylt markerar var stigen börjar som leder upp till toppen. Se även led 28 - Flervola. Skogsbilvägen leder därefter ner till de blåmarkerade stigarna som leder mot Støa.

Vi fortsätter på vår väg ner tills vi möter en blåmarkerad stig. Denna går parallellt med den första som vi tog ifrån Støa men denna går lite högre på bergssidan. Vi får återigen en behaglig vandring, bitvis blöt och när vi passerar kraftledningen så vet vi att vi snart är nere i Støa igen. Denna gång hamnar vi dock på vägen mot Ljørdalen så vi tar till höger när den asfalterade vägen dyker upp. Även här är stigens slut markerad med en informationstavla. Efter 600 meter så ser vi lanthandeln på vår vänstra sida.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!