Led 2   Kläppenskjulet - TandådalenOm vi står så att vi har Kläppenskjulet till höger om oss så har vi tre vägar att välja. Vi väljer den 'rakt fram' som inleds med att vi passerar en bro över Lägerdalsbäcken för att göra en vid båge mot Flatfjällets fot.

Raststugan vid Myrflodammen
Raststugan vid Myrflodammen innan renoveringen. Juli 1999

Området är sankt med ett flertal myrar och vi får ta det försiktigt för att gå så torrskodda som möjligt, det är lätt att fastna. Snart dyker dock Myrflodammen upp till höger om oss och leden söker sig mot sjöns sydvästra ände där vi finner ett par stugor. Stugan närmast dammbron är raststugan (nyligen renoverad) och vi finner oss snart tillrätta. Övriga stugor är låsta och telefon saknas. Passa också på att kika på dammen från bron.

Leden går nu ut på vägen en bit söderut, förbi parkeringen, ner mot de första fritidshusen. Vid Flatfjällsvägen lämnar vi grusvägen och följer stigen åt höger. Här har det byggts en del och det är ett sammelsurium av stigar åt alla håll. Jag föreslår att vi följer stigen cirka 200 meter fram till de blå husen. Därefter följer vi Jossivägen hela vägen tills den stöter på Gilleråsvägen. Här svänger vi höger och följer den fram till fjällvägen.

Förut har jag beskrivit en vandringsled genom området som var spångad men den var väldigt blöt att gå och eftersom det har byggts en hel del så är det helt enkelt enklast att följa vägarna.

Alternativ led     Kläppenskjulet - Myrflodammen

När vi står vid Kläppenskjulet kan vi även välja en alternativ led som går på den västra sidan om Myrflodammen som betydligt mer lättgången. Denna gång tar vi stigen som går rakt fram. Kungsleden fortsätter åt höger mot Närfjällsstugan (led B) så den låter vi bli nu.

Den första biten från Kläppenskjulet går genom skog men efter drygt 300 meter når vi en myr som kan vara rejält blöt som vi ska korsa. Spängerna är dock lite tveksamma just nu så stövlar är ett måste. Väl över går den lättgångna stigen genom skogen och börjar gå utför ner mot Myrflodammens östra ände. Nere vid Myrflodammen går vi över en bro och det är i mitt tycke synnerligen idylliskt här där stigen gör lite krumbukter. Så kommer vi runt en krök och får hela den härliga vyn över vattnet. Fantastiskt!

Stigen följer nu Myrflodammen hela vägen fram till själva dammbron. Det är lättgånget men här och var kan det vara lite lerigt och blött. En del spänger hjälper oss på vägen. Vyn över sjön är härlig och det blir lätt ett stopp bara för att betrakta och kanske ta ett foto till...

Några rejält kraftiga tallar förkunnar att vi närmar oss dammbron som dyker fram hastigt när vi lämnar skogen. Raststugan är renoverad för ett tiotal år sedan och trivsam att ta en rast i om vädret är sämre.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!