Led 21   Støa - FlatåsenStøa

Från den nedlagda affären i Støa följer vi väg 25 mot Østby cirka 100 meter. Vi tar vänster vid det röda, tvåvåningshuset och följer den vänstra grusvägen mot Nordre Moberget. Den högra grusvägen leder förresten upp till Støa Grendelags samlingslokal.

Fotbollsplanen i Støa
Fotbollsplanen i Støa

Först får vi en kort nerförsbacke genom skogen innan landskapet öppnar upp. Vägen är svagt kuperad med skog främst på vår högra sida. Plötsligt dyker en fotbollsplan upp på vår vänstra sida. Här höll Støas fotbollslag till (både damer och herrar) men vilket år planen lades ner har jag tyvärr inte lyckats ta reda på än. Det finns dock bilder från början av 1980-talet när banan användes. Senare gick man ihop med spelare från den svenska sidan och spelade under namnet Grensekamraterna. Troligen lades fotbollen ned runt 1990.

Vänder vi oss om har vi en fin vy norrut och runt själva planen finns det mängder av växter och insekter som är spännande att kika på.

Flersjøen
Flersjøen

Flersjøen

Vi fortsätter dock söderut där vägen bitvis är utskuren ur sandåsen. Ungefär halvvägs passerar vi en blåmarkerad stig och en skylt med Kultursti. Detta är Fløtervegen som jag berättar med om i led 26. Efter en stund dyker så Flersjøen upp rakt framför oss samtidigt som vägen gör en tvär vänsterböj. Här passar vi på att gå ner till vattnet och kika på utsikten och lite längre bort åt höger finns en fin rastplats anlagd. Läckert!

Vägen följer vi när den gör några mindre krokar tills vi kommer till en uppförsbacke som slingrar sig åt höger. Här finns det en plats för biodling som dock inte verkar nyttjas för tillfället. Strax efter ser vi en spännande stig vika av åt vänster. Ett hundratal meter söderut ligger gården Nordre Moberget (Bjøns) som är bebodd.

Stigen är lätt att gå men är ej utmärkt på svenska kartor. Det går uppför i början genom den vackra skogen. Vi passerar en märklig bäck på en liten bro. Frågan är om den är naturlig eller om den är grävd ? Stigen planar nu ut och blir smalare. Efter ytterligare en kilometer öppnar sig landskapet när vi kommer ut på ett äldre kalhygge. Stigen viker av lite åt höger och stiger ytterligare en liten bit när vi kommer fram till gränsgatan som vi passerar. Till höger ser vi Stora Mobergets kraftiga sluttning ovanför oss och den vackra vyn norrut.

Flatåsen

Alldeles efter gränsen når vi ett ängsliknande område och vi ser en raserad stuga. Platsen heter Flatåsen och beboddes av den legendariske Stomp-Jon med familj. Här passar det bra med en rast då Støa Grendelag har satt ut en bänk. Ett par informationstavlor berättar mer...

Nu blir stigen genast bredare och det återstår endast en kort bit nerför genom vacker skog fram till nästa gård. Här följer vi bilvägen och visar hänsyn till de boende när vi passerar. Vägen viker sedan norrut och vi följer den cirka femhundra meter fram till grusvägen strax öster om grustaget som beskrivs i led 18.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!