Led 23   Lilla Moberget - RönningsdammenBörjan av leden vid Lilla Moberget
Början av leden vid Lilla Moberget innan skogsbilvägen byggdes

Leden startar vid den skarpa kurvan sydväst om avtagsvägen mot Stöten. Här finns det gott om plats att parkera bilen. Den här turen kräver nog stövlar eftersom vi ska passera ett antal myrar på vägen. Redo? Då går vi!

Den steniga stigen för oss i rakt sydlig riktning och sjunker sakta. Bitvis blir det blötare terräng när vi passerar några myrar men det är enbart korta sträckor. Någon spång hjälper oss här och var. Det här är typiska myrmarker med ganska gles tallskog där chansen att få se vilt känns påtaglig. Den här naturtypen breder ut sig över ett stort område bort mot Rörbäcksnäs.

Mobergstangen mot Norr
Mobergstangen mot Norr

Åt vänster skymtar Hundfjällets mörka skogklädda sydvästsida mellan träden. Efter ett tag planar stigen ut och tallskogen blir ännu glesare. Ett kryssmärkt skidspår i öst-västlig riktning korsar vår stig och en skylt med texten Mobergstangen hittar vi strax efter skidspåret om vi vänder oss om.

Nu är det dags att hålla utkik efter en gul skylt med siffrorna 42 som dyker upp strax efter. Jag misstänker att dessa skyltar har med jakten att göra och vissa olika passplatser. Ungefär 100 meter efter skylt 42 delar sig stigen i två vilket är lätt att missa om vi inte är uppmärksamma. En svag högerböj på stigen visar rätt ställe. Här väljer vi den vänstra otydliga stigen som dock blir tydlig redan efter några få steg igen.

Stigen följer nu de högsta partierna i terrängen och det känns verkligen att man har gått där marken brukar vara torrast. Efter en kort stund kommer vi ner mot en myr som vi måste passera. På andra sidan myren ser vi ett ledkryss som visar vilken riktning vi ska åt. Det går att ta sig över utan problem med stövlarna på. Myrpassagen är ungefär 100 meter lång.

Dammbron vid Rönningsdammen


Väl över får vi en fin vandring på en mycket lättgången stig som blir mer och mer väglik ju närmare Rönningsdammen vi kommer. Här finns dammbron och en stuga i gott skick kvar. Stugan är dock låst men ett torrdass finns en bit bakom stugan. Söder om stugan gör Stora Tandån ett par kraftiga meandersvängar, en utmärkt plats för en fiskeseans. Tillbaka samma väg.

Alternativ led

Vid ledskiljet som nämndes ovan kan vi även fortsätta rakt söderut mot Stora Tandån. Terrängen blir här mer småkuperad med myrar som ska passeras mellan "åsarna" med tallskog och lavar. Stigen är här rätt enformig men börjar så sakta att sjunka. Efter en stund hör vi Stora Tandån genom skogsridån samtidigt som stigen blir mer och mer otydlig. Sista biten ner till floden försvinner stigen och det blir brantare. Här finns det en koja utmärkt på kartan men jag och mina färdkamrater letade förgäves. Någon som kan berätta mer ?

Ove provar fiskelyckan i Stora Tandån vid Hundvalloset
Ove provar fiskelyckan i Stora Tandån vid Hundvalloset

Vi följer stigen i strandkanten längs Stora Tandån i riktning mot Rönningsdammen. Stigen är lättgången och går bitvis genom högt gräs och man stannar gärna till och njuter av naturen. Här finns många fina fiskeplatser och på några ställen strömmar vattnet nerför några kortare forssträckor. Förutom vattnets porlande är det oftast alldeles tyst runt oss. Vid Hundvalloset kommer Hundvalla från sydost och förenar sig med Stora Tandån.

När vi närmar oss meandersvängarna söder om Rönningsdammen blir flodfåran djupare men fortfarande är vattnet så pass klart att man ser till botten på ganska många ställen. När vi var här så kändes det som att partiet där Stora Tandån viker rakt söderut ungefär 600 meter från stugan vid Rönningsdammen hade mest att ge fiskemässigt. Ett lugnt sel ovanför ett litet forsparti gav flera napp trots att det var mitt på dagen och lågt vattenstånd.

Stugan vid Rönningsdammen
Stugan vid Rönningsdammen

Från Rönningsdammen följer vi stigen tillbaka mot Lilla Moberget. Rönningsdammen har med största sannolikhet tillkommit för flottningen i början av 1900-talet. Jag ska leta vidare och se om jag hittar fler uppgifter om platsen som passar utmärkt för en rast och en kopp kaffe.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!