Led 26   FløtervegenDenna vackra, intressanta och nyanlagda led (kulturstig) startar vid rastplatsen nordost om Støa. Platsen som kallas Kanalbanken hyste förr bland annat smedja och mannskapskojor. Här finns en stor parkeringsplats som bjuder på en fin vy över de svenska fjällen vid Stöten.

Först ser vi till att vi går uppför trappan och nerför backen för att kika på det norra timmerspelet som lyfte timmer från Ljøra och upp i Støa Kanal. Tillbaka samma väg och över väg 25. Vi följer nu den blåmarkerade leden söderut.

Vid Søndre tømmerspill mot norr
Vid Søndre tømmerspill mot norr

Stigen följer den gamla kanalen och går till stor del genom skog. På något ställe går vi i kanten av en myr men stigen är relativt torr. Efter en knapp kilometers vandring kommer vi fram till det södra timmerspelet där kanalen har blivit restaurerad. Här finns fler mannskapskojor men framförallt det restaurerade timmerspelet.

Vägen skär rakt över kanalen men dyker upp en bit längre fram när vi fortsätter söderut. Denna del av stigen är flack, en myr passeras och fotbollsplanen i Støa skymtar mellan träden till höger innan vi kommer fram till den idylliska Kråkeggdammen.

Här rekommenderar jag en paus vid den iordningsställda rastplatsen. Den lilla tjärnen Kråkeggdammen var tidigare en viktig vattenreservoar för Støa Kanal som fick vatten till både själva kanalen och till timmerspelen härifrån. På andra sidan dammen mynnar Näråkanalen.

Nu viker leden åt höger, över grusvägen och upp på den intressanta och säregna åsryggen (Sjøegga) som delar av Flersjøen från Storsjøen. Åsryggen består av isälvsavlagringar från den senaste istiden.

Strax efter passerar vi en avtagsväg mot en badplats till höger (skyltat) medan vi fortsätter parallellt med grusvägen fram mot Nordre Flersjøen. Grusvägen (se led 21) viker av samtidigt som nästa rastplats dyker upp. Ett gapskjul, eldstad och bänkar finns tillhands medan man tar en skön paus. Här slutar själva Støa Kanal men vi kommer att fortsätta vidare.

Utsikt från Sjøegga över Flersjøarna mot norr
Utsikt från Sjøegga över Flersjøarna mot norr

Vid Storsjøbrynnet med flotten, mot söder
Vid Storsjøbrynnet med flotten, mot söder

Stigen fortsätter uppe på åsryggen och slingrar sig mellan vitmossa och tallar med en underbar utsikt åt flera håll. Efter någon kilometers vandring har stigen sakta sjunkit och vi kommer fram till en liten överraskning, flottleden vid Storsjøbrynnet.

Detta sund är cirka 40 meter brett och vi kan här dra oss över på med hjälp av en flotte. På denna plats fanns Storsjødammen som på sin tid var Norges största trädamm. Dammen fungerade som en vattenreservoar och var 10 meter hög och ungefär 100 meter lång.

Väl över stöter vi på en gammal timmerkoja som är öppen för besök. Kika in och få en intressant inblick i hur flottarna levde.

Nu stiger leden igen, upp på åsryggen innan landskapet ändrar karaktär. Marken blir mer fuktig, träden högre samtidigt som stigen slingrar sig mellan träden. Här och var skymtar vi ytterligare en damm borta på vänster hand.

Först ska vi dock passera en mindre bro som för oss över Børekanalen. Här bör vi stanna till och skänka en tanke åt den legendariska Ljøstad-Børe, som lär ha grävt denna kanal helt själv mellan Flersjøen och Blanksjøen, en sträcka på ungefär 500 meter.

Flersjøarna mot norr taget från dammluckan vid Flersjødammen
Flersjøarna mot norr taget från dammluckan vid Flersjødammen

Stigen fortsätter fram till Flersjødammen som var den sista anhalten för timret innan det släpptes ut i Flera som är en biflod till Trysilelva som i sin tur blir Klarälven i Sverige. Även här finns det en orienteringstavla och en timmerkoja som är öppen och här slutar vår vandring.

Tillbaka

Tillbaka går vi lämpligen samma väg men vi kan även gå över dammbron i riktning mot Søndre Moberget. Dessa alternativ har jag dock tänkt att skriva om framöver och eftersom jag inte har gått alla hela vägen ännu så kommer här en kort beskrivning.

Det öppna området som vi passerar kallas Veltplassen och strax efter det stöter vi på en skogsbilväg (Skjaermovegen) som vi svänger vänster på. Vi följer vägen till slut och har sedan en kilometers stig fram till Nordre Moberget. När stigen delar sig ska vi hålla åt vänster.

Vi kan även vika av direkt från Skjaermovegen, åt höger uppför den branta knaggliga vägen mot Søndre Moberget. Gården ligger vackert i en glänta och det finns mängder av blommor på vallen att kika på under sommaren. Passagen förbi gården bör ske med viss hänsyn. Leden fortsätter på en blåmarkerad stig som leder norrut mot Nordre Moberget. Denna följer i stort sett kraftledningen och vi kommer efter någon kilometer ut på gårdstunet vid Nordre Moberget som vi passerar med hänsyn till de boende. Efter gården kommer vi dock fram till grusvägen som för oss tillbaka mot Støa igen (se led 21).

Ett tredje alternativ är att följa bilvägen (grus) förbi Blanksjøen och uppför backen mot riksväg 25 tillbaka mot Støa. Att gå längs riksvägen är kanske inte det roligaste man kan göra men trafiken är ganska gles och vi har trots allt en fin vy mot norr och öster.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!