Led B   Källfjället - NärfjällsstuganSynddalens fäbod
Synddalens fäbod i oktober 2008

Källfjället - Synddalen

Från raststugan vid Källfjällets fäbod sjunker nu leden sakta i västlig riktning till ett par myrar och vi når den första bron över Syndån som sjunker ner i en djup bäckravin till höger om oss, tyvärr ganska dolt i skogen. Efter bron når vi ett ledskilje där du kan vika av mot led 16 Lördagsgraven.

Den fina vyn över Synddalens vackert U-formade dalgång (led 4) är tyvärr inte synlig härifrån utan vi måste ta oss upp på höjden längs led 16 för att se den. Leden passerar den andra bron över Syndån och vi har snart lämnat detta lite knixiga parti för en större spångad myr där Synddalskläppen och Lägerdalsfjället ligger främst i blickfånget.

Synddalens fäbod

Synddalens fäbod ligger vackert nedanför Öjskogsfjället som hela tiden är i blickfånget. Jag rekommenderar att ta en rast utanför fäbodvallen ungefär vid stolpe 1316.

Kläppenskjulet
Kläppenskjulet

Synddalen - Kläppenskjulet

Efter vår rast fortsätter vi västerut mot Kläppenskjulet. I myrarna runt om leden, främst söder om, finns spår av bäver. Stanna gärna till och lyssna på tystnaden i den ganska så öppna skogen. Terrängen är flack och lättgången och redan efter en dryg kilometer når vi fram till Kläppenskjulets vindskydd. Här kan vi om vi vill vika av mot Tandådalen på led 2.

Kläppenskjulet - Lägerdalsfjället

Leden går nu uppför fjället och vi får en jämn och kraftig stigning ungefär 150 höjdmeter upp. Sluttningen domineras av torr, mager granskog och en liten tjärn ligger alldeles intill leden på vänster hand. När vi når ovanför trädgränsen så viker leden svagt åt vänster mot Lägerdalsfjället och vi går på skrå i kanten av ravinen mellan fjällen. Stigningen upp till Lägerdalsfjällets topp planar ut mer och mer men det dröjer en stund innan vi är uppe.

Lägerdalsfjället - Närfjällsstugan

Här uppe på toppen viker nu leden markant åt SV och vi får en ansträngande nedstigning, 170 höjdmeter i ett svep. Tar vi det försiktigt går det bra för det är bitvis riktigt brant.

Närfjällsstugan (Korset)
Närfjällsstugan (Korset)

Kruggbäcken
Kruggbäcken

I den djupa dalen mellan Stor-Närfjället och Lägerdalsfjället rinner Kruggbäcken mot söder. Här och var rinner den upp i en rad småvatten och tjärnar och mynnar slutligen i Stora Tandån.

Väl nere i dalbotten, som kan vara ganska så blöt tidvis, har vi en fin vandring i granskogen och siktar mot fjällfoten i NV för att så småningom ta oss upp i det låga passet mellan Östra Granfjället och Stor-Närfjället till Närfjällsstugan (Korset). Här finns både hjälptelefon och kamin.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!