Led C   Närfjällsstugan - GörälvenLed C vidare norrut mot Västra och Östra Granfjället
Led C vidare norrut mot Västra och Östra Granfjället

Närfjällsstugan - Granfjällssätern

Från Närfjällsstugan följer vi leden norrut som först dyker ner i den grunda dalgången mellan Stor-Närfjället och Granfjället. Här hittar vi en tjärn som när solen skiner ligger vackert mellan de grunda dalsidorna. Leden går mittemellan tjärnen och en märklig cirkelformad upphöjning och omedelbart efter detta parti viker leden som går upp till Östra Granfjällets topp av mot höger (se nedan). Vi fortsätter dock svagt uppför och stigen är lätt att gå. Några partier är lite steniga på grund av erosion och slitage.

Snart blir vandringen flack eller lite svagt utför fram till bäcken som är ett av fler källflöden till Björnbäcken ner i Björnbäckdalen som vi kan ana västerut. Bäcken passeras utan problem och vi fortsätter längs norrut längs sluttningen. Här känner vi oss riktigt avskärmade med fina vyer mot bergssidorna runt om oss och med ledskiljet som en hägring framför oss. Snart är vi framme och kan ta en rast vid ledskiljet strax norr om tjärnen.

Den lilla tjärnen avvattnas också i Björnbäckdalen och verkar vara vattenfylld även under riktigt torra perioder.

Den vänstra leden leder ner till Stöten (se nedan) men vi fortsätter norrut på Västra Granfjällets nordliga utlöpare. Återigen får vi oerhört fina vyer men nu även åt norr och nordost. På toppen är terrängen riktigt artfattig och på en hel del ställen har till och med den skyddande ris/lavheden försvunnit.

Efter en dryg kilometer börjar leden att vika mer åt höger samtidigt som utförslöpan ökar markant. Nu får våra knän jobba ordentligt medan vi kommer ner i skogslandet. Granen dominerar och skogen är tidvis tät, framförallt nära bäcken medan vi fortsätter ner till den före detta fäboden Granfjällssätern.

Den nya raststugan vid Granfjällssätern
Den nya raststugan vid Granfjällssätern

Det känns lite som att vi nu är långt från allfartsvägarna och flera av byggnaderna förfallit. Diken och odlingsrösen visar att åkerbruk har förekommit. Men, det finns en liten raststuga med kamin där vi kan ta vår välförtjänta paus. Det finns dessutom en större röd stuga som också är öppen och där man kan sova. Den är dock inte alltför fräsch invändigt.

Vid Östra Granfjällsravinen
Vid Östra Granfjällsravinen

Granfjällssätern - Görälven

Vi fortsätter nu längs leden och har en lätt vandring (aningen blöt dock) utför i skogslandet. Plötsligt dyker stigen brant ner i en ravin där resterna efter en gammal eldpallkoja finns. Här passerar vi även bäcken och går sedan på kanten av ravinen en lång bit. Ett intressant parti...

Efter knappt fyra kilometer svagt utför kommer vi till en skogsbilväg som vi korsar och hamnar omedelbart därefter i ett större myrområde, Fuluforsmyran. Leden är spångad över myren. Några korta knixar och vi är slutligen framme vid den gröna balkbron, även kallad Kungsledsbron, högt över Görälven.

Efter bron viker vi höger och fortsätter ett par hundra meter bort där vi finner ett grönt gapskjul (Lillbäcksstugan) vackert vid älvkanten. Leden fortsätter ungefär femhundra meter till längs grusvägen fram till landsvägen mellan Fulunäs och Grundforsen. Här låg tidigare Görälvsstugan som dock revs 1999.

Kungsledsbron
Kungsledsbron

Fuluforsmyran
Fuluforsmyran

Alternativ led Granfjällssätern - Gräsheden (svår)

För halvtannat sekel sedan följde man leden mot Gräsheden (markerad på kartan). Stigen finner vi i det nordöstra hörnet av fäboden. Den är på något ställe lite svår att följa och går till största delen genom skog. Efter några kilometer kommer vi till Syndån som vi vadar över. Vadet är lättare vid lågvatten och når oftast över knäna. Stav och regnbyxor rekommenderas.

Skulle vadet kännas osäkert blir vi tvungna att ta en annan väg. Då börjar vi med det lite lättare vadet över Granfjällsbäcken och följer sedan Syndån norrut längs den västra stranden fram till ett bra vadställe, ungefär 1,3 kilometer bort. Det vadstället är lätt att passera och något hundratal meter österut är vi framme vid vändplanen på vägen närmast Syndån (se fortsättning nedan).

Väl över på och på andra sidan finns en jaktkoja som heter Per Ludvig-köja som är i gott skick. Stigen fortsätter nu flackt genom lite öppnare terräng fram till en skogsbilväg. Denna följer vi nu åt vänster ner till vändplanen och fortsätter därefter på den mycket lättgångna stigen i skogen.

Ett litet blött parti passeras och så når vi fram till Görälven. Här finns en litet skjul i strandkanten.

För att komma till Gräsheden måste vi göra ett ganska långt vad (100 m) som jag har stor respekt för. Vid normalt vattenstånd når det som högst en bit upp på låren så en stav är i mitt tycke ettmåste. Mitt i Ljöran finns två öar och vi siktar mot den västra spetsen på den östra ön. Ofta finns det fiskare ute i älven som kanske kan hjälpa till att visa vägen.

Efter 50 meter når vi spetsen på den lilla ön och har sedan lika mycket kvar innan vi är över vid Gräsheden. Den avslutande delen är grundare. Husen i Gräsheden ligger en bit bort och ligger riktigt idylliskt och vi följer vägen österut till stora vägen.

Alternativ led - Granfjället - Stöten

Mellan de båda topparna Västra och Östra Granfjället ligger ledskiljet som omnämndes ovan. Härifrån utgår leden som leder mot Granfjällsstöten och Stötens skidanläggning. Leden är lättgången och inleds med en svag stigning uppför Västra Granfjället. Därefter sluttar det utför och några lite brantare partier passeras. Vyn västerut över Stöten och Faksefjell är dock underbar och vi kommer ner till ledskiljet som ligger nere vid skidbacken (Mormors störtlopp).

Härifrån finns det nu ett par alternativ; antingen fortsätter vi leden utför men den går till stora delar inne i skogen så utsikten är begränsad. Detta är dock det enklaste alternativet och leden slutar vid Soltorget. Härifrån är det cirka femhundra meter upp till Stötens reception och busshållplatsen.

Det andra mer spännande alternativet är att vid ledskiljet vika vänster (eller gena lite högre upp) och följa de gula ledkryssen som går på krönet av Granfjällsstöten bort mot telemasten.

Det finns ett par materialvägar som leder ner till Stöten härifrån. Mitt förslag är att fortsätta förbi 6-stolsliften (närmast Norge) i nordvästlig riktning (rakt mot Grundforsen) ner till liftstationen mitt på berget. Där viker man höger mot skidanläggningen igen. Det är dock rejält brant i början. Annars kan man vid 6-stolsliften sikta mot materialvägen (Granen) och följa den nerför berget.

Utflykt - Östra Granfjället

Från Närfjällsstugan, följer vi leden några hundra meter norrut till tjärnen och den cirkelformade upphöjningen och viker sedan av på stigen som leder rakt mot toppen. Stigningen är jämn och det går lätt. Efterhand planar det dock ut och från toppen har vi fjärrsyn vart vi än vänder oss. Östra Granfjället är den högsta av alla topparna i hela Sälenfjällen med sina 949 meter över havet.

Leden fortsätter sedan i västlig riktning och är lätt att gå. Stigen gör någon liten knix på vägen när vi går på den välvda bergssidan tills vi plötsligt får hela dalen och tjärnen vid ledskiljet i blickfånget. Från toppen och ner till ledskiljet är det ungefär 1,5 kilometer.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!