Led E   Skogsäterstugan - KvillkojanDenna etapp av Sälenringen är flack och ganska händelsefattig, även om den går genom bitvis vacker skog. Hela sträckan går i skogslandet på sydsluttningen av Hundfjället. Utsikten är trots det bitvis god mot Rörbäcksnäshållet. Tallskogen dominerar och utgör både skogs- och trädgräns. Skogsgränsen följer inte jämnt någon höjdkurva utan träden står klumpvis. Träden har här många toppbrott, främst orsakade av den svåra vårvintern 1988 med ett osedvanligt stort snötryck.

Vi passerar ett antal bäckar som rinner nerför Hundfjällets sluttning och passerar då genom granskogspartier. Vid Hundfjällets sydöstra spets viker leden mot Norr och möter leden som kommer ner från Hundfjällets topp.

Kvillkojan
Kvillkojan

Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan
Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan

Strax så kommer vi dock ut på leden från Tandådalen, går över Fejmån på en kort bro och fram till nästa bro. Här viker vi av från leden åt vänster och går parallellt med Kvillbäcken förbi den raserade ursprungliga Kvillkojan fram till raststugan. Obs! Ta det försiktigt vid ingången för taket är lätt att slå i med huvudet!

Kvillkojan byggdes i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet och är ett intressant minne över skogsavverkningarnas tid. Under kalla vinternätter trängdes ett tiotal man här, där var och en lagade sin egen mat över den gemensamma elden som också torkade deras storvästar och raggsockor.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!