Led F   Kvillkojan - HemfjällstangenKvillkojan - Vålbrändan

Leden går nu i en rakt sydlig riktning ner mot Vålbrändan. Terrängen är i stort sett flack och rik på myrar. Håll utkik till vänster (österut) vid stolpe 607 så ser du stigen som leder till resterna (några gamla grunder) av Nysäterns f.d. fäbod som ligger på en moränås. Fäboden är en fast fornlämning.

Vålbrändan
Raststugan vid Vålbrändan

Vi fortsätter på den nu helt flacka leden där några spänger hjälper oss över några blöta passager. Leden och stigen går här ifrån varandra på vissa sträckningar men de går snart ihop igen. Plötsligt kommer leden ut ur skogen och vi kommer fram till Vålbrändans fäbod. Raststugan finns omedelbart till vänster om oss och är av den mindre typen. Här finns kamin och en hjälptelefon. Bredvid finns en liten stuga med ved och räddningspulka.

Vy över Mossakalen
Vy över Mossakalen

Vålbrändan - Mellanfjällsstugan

I NV ser du Hundfjällets hjässa skymta genom skogen medan Mossakalen höjer sig över skogen i Ö. Leden fortsätter nu rakt österut mot Mossakalens branta sida och det är ett segt och sugande parti som väntar. Tallskogen dominerar men i fuktigare partier tar granen över.

Fem kilometer från Vålbrändan finns dock Mornässäterstugan som ett välkommet avbrott. Denna raststuga är av den lilla typen och saknar både kamin och hjälptelefon.

Nu fortsätter vi runt Mossakalen och möts av Storfjället som börjar torna upp sig mot N. Några bäckar passeras utan större bekymmer och Storfjällsgraven dyker upp lockande på vänster sida.

Mellanfjällsstugan
Mellanfjällsstugan

Från Storfjällsgraven kommer nu en bredare bäck som vi passerar via bron och nu är det endast en dryg kilometer kvar fram till Mellanfjällsstugan (kamin).

Mellanfjällsstugan - Hemfjällstangen

Nu viker vi söderut över två bäckar där en mindre bro hjälper oss och vi kommer strax ut ur skogen. Här får vi en fin vy över Gammalsätersfjället.

Vy mot norr en kilometer norr om Hemfjällstangen
Vy mot norr en kilometer norr om Hemfjällstangen

Hemfjällstangen
Gapskjulet vid Hemfjällstangen

Leden är spångad mycket långa sträckor, bitvis spikrakt genom terrängen och det är mycket lättgånget. Terrängen stiger sakta och är du här under rätt årstid finns det gott om hjortron i myrarna bredvid leden. När vi börjar närma oss Hemfjällstangen behöver vi vara lite försiktiga vid en spång som är riktigt vinglig om man är flera som är ute och går.

Efter ungefär två kilometer hamnar vi i Hemfjällstangens fritidsby. Här finns ett rastskydd där man kan ta igen sig. Det är dock enbart 100 meter kvar till bilvägen.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!